Contact us now
+48 25 7515 030

Aktualności

Komunikat z dnia 21 sierpnia 2017 roku:

W dniu 11 sierpnia 2017 roku zarządy spółek Allfil Filter Technologies Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Rębkowskiej jako Spółka Przejmująca oraz Technologie Filtracji Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Rębkowskiej jako Spółka Przejmowana zgodnie z art.498 i następne ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w związku z zamiarem dokonania połączenia poprzez przejęcie na zasadach określonych w planie połączenia, przyjęły i uzgodniły plan połączenia.

Zarząd niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości przyjęty Plan Połączenia wraz z jego załącznikami. Plan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie na niniejszej stronie internetowej do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników, które podejmie uchwałę w sprawie połączenia.

Plan jest dostępny pod następującym linkiem kliknij tu

Dodatkowe dokumenty:

Aktualny odpis KRS firmy Technologie Filtracji Sp. z o.o.

Aktualny odpis KRS firmy Allfil Filter Technologies Polska Sp. z o.o.